31 мая 2018
1406

ШЖҚ «Облыстық кеңесші-диагностикалық орталығы» МКК үшін медициналық техниканы сатып алу бойынша тендер жүргізу/Закуп способом тендера медицинской техники для ГКП на ПХВ «Областной консультативно-диагностический центр».

17.05.2017

Объявление о проведении закупа способом проведения тендера

 

ГУ «Управление здравоохранения ЗКО» объявляет о проведении закупа способом тендера медицинской техники для ГКП на ПХВ «Областной консультативно-диагностический центр». Полный перечень закупаемых товаров, объемы, подробная спецификация, сроки и место поставки указаны в тендерной документации. Выделенная сумма для закупки – 6 600 000.00 тенге. Товары должны быть поставлены – медицинские организации ЗКО. Пакет тендерной документации можно получить  на данном сайте под  объявлением. Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 6 июня 2017 г. по адресу: г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 201, комната № 118 Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 6 июня 2017 г. по адресу: г. Уральск, пр. Достык-Дружбы, 201, комната № 118.   

Алдағы тендер туралы хабарландыру «БҚО денсаулық сақтау басқармасы» ММ-сі ШЖҚ «Облыстық кеңесші-диагностикалық орталығы» МКК үшін медициналық техниканы сатып алу бойынша тендер жүргізу туралы хабарлайды. Тауарлардың толық тізбесі, көлемі саны мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі және жеткізілу талап етілетін мерзімі мен орыны тендерлық құжаттамада көрсетілген. Тауарлардың толық жеткізілу орыны – БҚО медициналық ұйымдарына. Сатып алуға бөлінген сома – 6 600 000.00 теңге. Тендерлік құжаттама пакетті осы сайтта хабарландырудыңдан кейін орналасқан жерінен алуға болады. Тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2017 жылғы 6 маусым сағат 13.00 — ге дейін, мына мекенжайға ұсынылады: Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, N 118 бөлме. Тендерлік өтінімдер салынған конверттер 2017 жылғы 6 маусым сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, N 118 бөлме. Для ПП Протокол об итогах